درباره خبرگزاری کلک

خبرگزاری کلک مستقل ترین خبرگزاری ایران است با تکیه و اعتماد بر ذات و قدرت بی انتهای الهی و تلاش و پشتکار سرمایه های جوان کشور فعالیت خود را آغاز کرده است و با قدرت در این مسیر پرفراز و نشیب به مسیر خود ادامه خواهد داد .

اهداف

اصلی ترین هدف خبرگزاری کلک ارائه اخبار و واقعیت های ایران و جهان بدون کوچک ترین حذف یا اضافات و به دور از جریان های سیاسی و یا فضای سیاست زده کشور که متاسفانه همه چی را به دو قطب اصول گرا و اصلاح طلب تقسیم کرده اند و هر کسی را که در این قاب قرار نگیرد فردی بعضا خیانت کار و منکر نظام خطاب میکنند.
هدف دیگر و مهمی که ما دنبال میکنیم تعامل حداکثری با خوانندگان خود؛ تا جایی که این خبرگزاری توسط خوانندگان خود اداره شود و نظرات و پیشنهادات شما بر چشم و قلب ما جا دارد.
نقد پویا و سازنده و تماما بر مبنای واقعیت از دیگر اصولی می باشد که ما به دنبال آن می باشیم و در این راه از هیچ قدرت و فردی در هیچ جایگاهی ابایی نداشته و فقط اصل صداقت و انصاف را سرلوحه خود قرار خواهیم داد.
و در آخر باید بگوییم خبرگزاری کلک جزئی از این سرزمین پهناور و نام آور می باشد و متعلق به تک تک هم وطنان عزیز ما می باشد.

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

مدیر مسئول : مرتضی توفیقی
صاحب امتیاز : مهسا ثروت خواه
زمینه فعالیت : ارائه و انجام امور فرهنگی و خبری در زمینه های مختلف